Beretningen om den spedalske hærfører, som opsøger profeten Elisa.
2 Kongebog kapitel 5.

You may also like

Yom Kippur genopførelse

Skuespillere forestiller sig, hvordan jødernes helligdag Yom [...]

Salomos dom

Beretningen fra 1 Kongebog kapitel 3, om de to kvinder, der [...]

Kong Josija og lovbogen

Filmatisering af 2. Kongebog kapitel 22.

Ruths bog

En 13 minutters filmatisering af Ruths Bog i Det Gamle [...]

Moses – påskelammet og tabernaklet

Viser den første påske, tabernaklet og den første ypperstepræst.

Josva og Jeriko

Josva sender spejderne ind i Jeriko, hvor de møder Rahab. [...]

Elias og enken i Sarepta

Filmatisering af 1. Kongebog 17,8-16

Daniels bog

Daniels venner i ildovnen. Daniel i løvekulen.
Page 1 of 2