For nylig så jeg den amerikanske dokumentar "When God Left The Building."
Jeg blev ganske rørt over at se dokumentaren, som i den grad sagtens kan oversættes til danske forhold, selv om den handler om amerikanske kirkeforhold.

Læs mere ...

I år 2017 fejrer vi 500-året for den lutherske reformations begyndelse.
Året igennem vil der være foredrag, film, gudstjenester, osv., som markerer jubilæet.
Også her på forkyndelse.dk kan du finde ressourcer med relation til Luther:

En præstekollega kom en dag med et godt og vigtigt råd, som jeg har forsøgt at følge siden.
Det handler om, hvordan vi som forkyndere forbereder vore prædikener - og især om, hvordan vi læser de bibeltekster, vi skal prædike over.
Præstekollegaen fortalte, at vedkommende altid sørger for enten at slutte prædikenen eller i hvert fald på et tidspunkt i prædikenen formulere sætningen "Den gode nyhed ud fra dagens bibeltekst er..."

I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017, hvor det fejres og mindes at munken Martin Luther slog sine 95 teser op, samles i disse dage en gruppe af landets evangelikale forfattere, talere og præster.
Samlingens formål er endeligt at få nedskrevet og bekræftet den nye doktrin, 'Følelserne alene.'

Det kan give prædikanten energi at få et "tak for prædikenen". Det kan du læse mere om i denne artikel.
At få tak er en form for respons. Det er en venlig og høflig måde at anerkende såvel prædikenens indhold som prædikantens tjeneste på prædikestolen - men mere er det i princippet heller ikke.