Efeserbrevet

Med danske undertekster gennemgås hovedindholdet i Efeserbrevet.

You may also like

Velsignelse og forbandelse
Hvad betyder det, at Gud velsigner? Og hvad er en forbandelse?
Evigt liv
Med danske undertekster gennemgås hvad Jesus mener, når han siger [...]
Kongelige præster 6 - Det almene præstedømme
Alle kristne er præster. Dette er den sjette og sidste af de [...]
Kongelige præster 5 - Jesus
Jesus er den ultimative kongelige præst, som ofrer sit eget liv for os.
Kongelige præster 4 - David
I serien om Guds kongelige præst er vi nået til kong David.
Kongelige præster 3 - Moses og Aron
Serien om Guds kongelige præst fortsætter, med en gennemgang af [...]
Kongelige præster 2 - Abraham og Melkisedek
Hvem er denne Melkisedek? Hvorfor optræder han som præst over for [...]

Page 1 of 10