Elias og enken i Sarepta

You may also like

Yom Kippur genopførelse
Skuespillere forestiller sig, hvordan jødernes helligdag Yom [...]
Salomos dom
Beretningen fra 1 Kongebog kapitel 3, om de to kvinder, der [...]
Kong Josija og lovbogen
Filmatisering af 2. Kongebog kapitel 22.
Na'aman og Elisa
Beretningen om den spedalske hærfører, som opsøger profeten [...]
Ruths bog
En 13 minutters filmatisering af Ruths Bog i Det Gamle [...]
Moses - påskelammet og tabernaklet
Viser den første påske, tabernaklet og den første ypperstepræst.
Josva og Jeriko
Josva sender spejderne ind i Jeriko, hvor de møder Rahab. [...]
Daniels bog
Daniels venner i ildovnen. Daniel i løvekulen.

Page 1 of 2

Skriv et svar