137 – Gehazi

2 Kongebog 5,15-27
Fortsat fra forrige historie
Efter Na’aman var blevet helbredt, gik han og hans mænd tilbage til profetens hus. Na’aman sagde: “I dag har jeg lært, og nu ved jeg, at der ikke er nogen gud på jorden undtagen Israels Gud. Modtag min ydmyge gave.”
Elisa sagde: “Så sikkert Gud lever, jeg vil ikke tage imod gaver fra dig.” Na’aman insisterede, men profeten nægtede stadig.
Så sagde Na’aman: “lad mig få så meget jord med, som et spand muldyr kan trække, herre, for fra nu af vil jeg ikke bringe brændofre eller slagtofre til andre guder end Herren.”
Han sagde også: “Når min konge går ind i sin guds tempel, er jeg forpligtet til at gå med ham, fordi jeg er hans hærfører. Mens jeg er derinde, er jeg tvunget til at knæle for afguden. Jeg beder om, at Herren vil tilgive mig for at gøre dette.”
Elisa sagde: “Gå hjem i fred, og vær ikke bekymret for dén situation.”

Kort efter at Na’aman var gået, tænkte Elias tjener, Gehazi, over situationen. Han tænkte: “Min herre log denne fremmede slippe for let. Han skulle have betalt noget. Nu vil jeg løbe efter ham og bede om en gave til mig selv.”
Gehazi løb efter Na’aman, og da han så ham komme løbende, standsede han sin vogn og spurgte: ”Er der noget galt?”
Gehazi sagde: “Min herre har lige fundet ud af, at han har to unge gæster hos os i aften. De er fra profeternes skole. Han tænkte på, om du ville hjælpe ham med udgifterne, for eksempel 75 pund sølv og et par sæt tøj.”
Na’aman svarede: “Ja, absolut! Jeg vil give dig 150 pund sølv i to poser, samt to sæt tøj.” Na’aman gav tingene til et par af sine mænd, så de kunne bære det tilbage til tjeneren.
Gehazi lod mændene bære sølvet og tøjet til sit eget hus. Derefter sendte han mændene væk og gik hen til sin herre, Elisa.
Elisa sagde: ”Gehazi, hvor gik du hen?
“Jeg gik ingen steder.”
Elisa sagde: “Min kære ven, min ånd var til stede, da Na’aman standsede sin vogn og trådte ned for at hilse på dig. Det er ikke din opgave at tage imod hverken penge, tøj, oliventræer, vinmarker, dyr eller slaver. Derfor er Na’amans spedalskhed nu ved at sætte sig fast på din hud.”
Gehazi gik tilbage mod sit eget hus. Han så ned på sine arme, og de var allerede hvide af spedalskhed.

VIDEOER