98 – Joab og Abner

Anden Samuelsbog 2 og 1 Krønikebog 2,16.12,22 Mens David boede i filisterbyen Siklag, blev der ved med at komme mænd fra alle Israels stammer for at slutte sig til hans styrker. De kom dag efter dag, indtil han havde en […]

Læs mere