168 – Ildovnen

Daniel 3 Nebukadnesar lavede en guldstatue. Den var 90 fod høj og 9 fod bred. Derefter samlede han alle embedsmændene i sit rige foran statuen. En af embedsmændene afgav en erklæring: “Når I hører orkestret spille, skal I falde til […]

Læs mere

161 – To kurve med figner

Jeremias 24, Anden Kongebog 24,8-17 og Anden Krønikebog 36 Historierne 159 – 164 skete under profeten Jeremias’ liv og virke. Nebukadnesar, Babylons konge, invaderede Juda. Kong Jojakim droppede sin troskab mod Egypten og svor loyalitet mod Babylon. Flere år senere […]

Læs mere

153 – Hizkija

Anden Kongebog 18,1-12 og Anden Krønikebog 29 – 31 Hizkija blev konge, da han var 25 år gammel. Han fulgte Herren mere end nogen anden konge efter David. Det første han gjorde, var at åbne det tempel, som hans far […]

Læs mere

143 – Atalja

2 Kongebog 8,16-29 og 9,14-29 og 11,1-21 og 2 Krønikebog 21-23 Joshafat, Judas konge, ønskede et godt forhold til Israels rige. Han lod derfor sin ældste søn gifte sig med Atalja, datter af Akab, Israels konge. Desværre påvirkede Athalja sin […]

Læs mere

125 – Elias på Karmelbjerget

1 Kongebog 18 Hungersnøden i Israel var alvorlig og varede i tre år. Til sidst sagde Herren til Elias: “Gå og sig til kong Akab, at jeg vil sende regn til landet.” Kong Akabs hofchef hed Obadja. Han var tro […]

Læs mere

120 – Jeroboams synd

1 Kongebog 12,25 – 13,10 & 13,33-34 Jeroboam valgte byen Sikem til at være Israels hovedstad. Han placerede sit palads i byen. Han indså, at hans folk havde en tendens til at være loyale over for Davids familie. Han sagde […]

Læs mere

72 – Moses sønnesøn

Dommerbogen 17-18 På Dommernes tid stjal en mand ved navn Mika 1.100 stykker sølv fra sin mor. Han fandt dog ud af, at hun havde forbandet den, der tog dem, så han afleverede dem tilbage. Hun sagde: “Jeg vidste ikke, […]

Læs mere

67 – Jeftas løfte

Dommerbogen 10,6 – 11,40 Jeftas mor var prostitueret, men hans far var en fremtrædende mand i Israel. Jefta voksede op i sin fars hus, men da hans halvbrødre var gamle nok, sagde de: “Gå væk med dig! Du er ikke […]

Læs mere

62 – Otniel og Ehud

Dommerbogen 2-3 Efter Josvas død fortsatte folket med at tjene Gud et stykke tid, men efter nogle år kom en ny generation, som ikke kendte Gud og i stedet tilbad Ba’al. Herren var vred på sit folk, så han lod […]

Læs mere

44 – Guldkalven

Anden Mosebog 32 Moses blev hos Gud i fyrre dage og fyrre nætter. Folkene blev urolige, og til sidst gik de hen til Aron og sagde: “Vi ved ikke, hvad der er sket med Moses. Byg os en gud, vi […]

Læs mere
1 2