189a – Lær os at bede

Mattæus 6,5-15 og Lukas 11,1-4Jesus disciple var vant til at bede til Gud. Lige fra de var børn lærte folket nemlig en række faste, daglige bønner, som blev bedt på bestemte tidspunkter af døgnet.Men for mange, også for Jesu disciple, […]

Læs mere

218 – Getsemane

Matthæus 26,31-56 og Markus 14,27-52 og Luk 22,39-53 og Johannes 18,1-11 Da Jesus og hans disciple gik ud ad Jerusalems porte, sagde han: “I vil alle forlade mig i nat, men når jeg er opstået fra de døde, vil jeg […]

Læs mere

206 – Spedalske, dommere og stolthed

Lukas 17,11-19 og 18,1-14 Da Jesus var på vej til Jerusalem, gik han gennem en landsby. Ti mænd med spedalskhed gik hen imod ham. Sygdommen betød, at de skulle holde sig på afstand af andre mennesker. Derfor råbte til ham […]

Læs mere

130 – Joshafats sejr

2 Krønikebog 19-20 Joshafat var 35 år gammel, da han blev konge af Juda. Han regerede i 25 år. Han oprettede et uddannelsessystem og reformerede retssystemet. Det gik godt i Juda, indtil nationerne Moab, Ammon og Edom pludselig besluttede at […]

Læs mere

126 – Elias på Horebs bjerg

1 Kongebog 19 Akab fortalte Jezabel hvad Elias havde gjort på Karmelbjerget. Han fortalte hende, hvordan alle Ba’als profeter var blevet dræbt. Jezabel sendte et sendebud til Elias. Hun sagde: “Jeg slår dig ihjel! Mærk dig mine ord. Du er […]

Læs mere

116 – Salomos visdom

1 Kongebog 3 – 4 og 2 Krønikebog 1 Salomo elskede Gud og prøvede at følge sin far Davids eksempel. En dag tog han til Gibeon og ofrede 1.000 brændofre på alteret. Den nat viste Gud sig for ham i […]

Læs mere