189a – Lær os at bede

Mattæus 6,5-15 og Lukas 11,1-4Jesus disciple var vant til at bede til Gud. Lige fra de var børn lærte folket nemlig en række faste, daglige bønner, som blev bedt på bestemte tidspunkter af døgnet.Men for mange, også for Jesu disciple, […]

Læs mere

218 – Getsemane

Matthæus 26,31-56 og Markus 14,27-52 og Luk 22,39-53 og Johannes 18,1-11 Da Jesus og hans disciple gik ud ad Jerusalems porte, sagde han: “I vil alle forlade mig i nat, men når jeg er opstået fra de døde, vil jeg […]

Læs mere

156 – Den onde kong Manasse

2 Kongebog 21 og 2 Krønikebog 33 Hizkija var en af de bedste konger af alle Davids efterkommere. Hans søn Manasse var imidlertid en af de ondeste. Han blev konge, da han var 12 år gammel, og han regerede i […]

Læs mere