246 – Oprør i Efesos

Apostlenes Gerninger 19 Paulus forlod Antiokia og tog til Efesos. Da han kom dertil, fandt han tolv troende. Han spurgte dem: “Har I modtaget Helligånden?” De blev forvirrede og svarede: “Vi har ikke hørt om denne Helligånd.” Paulus sagde: “Hvor […]

Læs mere

232 – Saulus omvendelse

Apostlenes Gerninger 9,1-31 Saulus havde til opgave at forfølge og dræbe alle, som fulgte Jesus. Han fik autoritet fra ypperstepræsten til at tage til Damaskus og tvinge de troende tilbage til Jerusalem. Da han og hans mænd nærmede sig Damaskus, […]

Læs mere

225 – Missionsbefaling og himmelfart

Matthæus 28,16-20 og Lukas 24,47-53 og Apostlenes Gerninger 1 Disciplene tog til Galilæa, til bjerget, hvor Jesus først havde udvalgt dem til at være hans disciple. Han dukkede pludselig op, og de tilbad ham. Han sagde: “Jeg giver jer myndighed […]

Læs mere

181 – Dåb og fristelse

Mattæus 3,1 – 4,11 og Markus 1,9-13 Lukas 3,21 – 4,13 og Johannes 1,19-34 Da Elisabeths søn Johannes blev voksen, førte Gud ham ud i ørkenen. Han bar tøj lavet af kamelhår, og han spiste græshopper og vild honning. Han […]

Læs mere