201 – Forklarelsen på bjerget

Matthæus 17,1-13 og Markus 9,2-29 og Luk 9,28-36 Jesus tog Peter, Jakob og Johannes med op på et bjerg for at bede. Mens Jesus bad, faldt de tre disciple i søvn. Pludselig vågnede de og så Jesu ansigt stråle. Hans […]

Læs mere

132 – Elias og ildvognen

2 Kongebog 2 Tiden var nu kommet, hvor Gud Herren ville tage Elias op til himlen. Derfor sagde den gamle profet til Elisa: “Bliv her! Herren sender mig til Betel.” Elisa sagde: “Så sandt Herren lever, jeg vil ikke forlade […]

Læs mere

131 – Kaptajn for 50

2 Kongebog 1 Efter Akabs død blev hans søn Akazja konge over Israel. Kort efter faldt han ud af vinduet fra anden sal i paladset. Hans blev alvorligt såret, og sagde til sine tjenere: “Gå hen og spørg guden Ba’al-Zebub, […]

Læs mere

126 – Elias på Horebs bjerg

1 Kongebog 19 Akab fortalte Jezabel hvad Elias havde gjort på Karmelbjerget. Han fortalte hende, hvordan alle Ba’als profeter var blevet dræbt. Jezabel sendte et sendebud til Elias. Hun sagde: “Jeg slår dig ihjel! Mærk dig mine ord. Du er […]

Læs mere

125 – Elias på Karmelbjerget

1 Kongebog 18 Hungersnøden i Israel var alvorlig og varede i tre år. Til sidst sagde Herren til Elias: “Gå og sig til kong Akab, at jeg vil sende regn til landet.” Kong Akabs hofchef hed Obadja. Han var tro […]

Læs mere

124 – Elias og enken

1 Kongebog 17 Israel havde mange onde konger. De fulgte alle Jeroboams eksempel. Mens Asa stadig var konge af Juda, blev Akab konge af Israel. Han var ekstremt ond, mere end nogen af de konger, der var før ham. Han […]

Læs mere