145 – Elisas død

Anden Kongebog 13 Efter Jehu var død, blev hans søn konge over Israel. Desværre var han ikke en god konge. Alligevel var der en gang, han havde desperat brug for Guds hjælp, og Gud hjalp ham. Da Jehu var død, […]

Læs mere

144 – Joash

2 Kongebog 12 og 2 Krønikebog 24 Joahs var syv år gammel, da han blev konge af Juda. Ypperstepræsten Jojada underviste ham og hjalp ham med at leve et gudfrygtigt liv. Så længe Jojada levede, fulgte Joash Herrens veje. Da […]

Læs mere

143 – Atalja

2 Kongebog 8,16-29 og 9,14-29 og 11,1-21 og 2 Krønikebog 21-23 Joshafat, Judas konge, ønskede et godt forhold til Israels rige. Han lod derfor sin ældste søn gifte sig med Atalja, datter af Akab, Israels konge. Desværre påvirkede Athalja sin […]

Læs mere

142 – Jezabel

Anden Kongebog 9,30 – 10,36 Fortsat fra forrige historie Efter Jehu havde dræbt de to konger, tog han tilbage til Jizre’el for at finde Jezabel. Hun vidste, at han ville komme, så hun tog makeup på, børstede sit hår og […]

Læs mere

141 – Jehu

2 Kongebog 9,1-29 Elisa udvalgte en af de unge profeter. Han sagde til ham: “Tag denne flaske olie og gå til Jehu. Han er sammen med de andre hærførere, så bed om at tale alene med ham. Du skal salve […]

Læs mere

140 – Elisa og Hazael

2 Kongebog 8,1-15 Elisa gik hen til den shumenitiske kvinde og sagde: “Tag din familie og forlad Israel. En hungersnød vil ramme landet og vare i syv år.” Hun gjorde som profeten sagde. Hendes familie forlod Israel og flyttede til […]

Læs mere

139 – Fire spedalske

2 Kongebog 6,24 – 7,20 Kongen af Syrien invaderede endnu en gang Israel. Hans hær omringede Samaria og slog lejr uden for bymuren. De afbrød alle forsyningslinjer ind til byen. Til sidst var der ingen mad, og folk begyndte at […]

Læs mere

138 – Blinde soldater

2 Kongebog 6,8-23 Kongen af Syrien invaderede Israels land. Han talte med sine militærledere om planerne – hvor de skulle slå lejr og hvordan han ville angribe israelitterne. Så snart han havde talt ordene, gik Elisa til Israels konge og […]

Læs mere

137 – Gehazi

2 Kongebog 5,15-27 Fortsat fra forrige historie Efter Na’aman var blevet helbredt, gik han og hans mænd tilbage til profetens hus. Na’aman sagde: “I dag har jeg lært, og nu ved jeg, at der ikke er nogen gud på jorden […]

Læs mere

136 – Na’aman

2 Kongebog 5,1-14 Na’aman var øverstbefalende for den syriske hær. Han var en modig kriger og førte sine mænd til mange sejre. Kongen anså ham for at være en stor mand. Under en af deres krige med Israel fangede han […]

Læs mere
1 2