229 – Apostle og diakoner

Apostlenes Gerninger 5,17 – 6,7 Budskabet om Jesus spredte sig over hele Jerusalem, hvilket gjorde de jødiske ledere vrede. De sendte vagter, som arresterede apostlene og satte dem i fængsel. Den nat kom en engel og løslod dem uden at […]

Læs mere

228 – Ananias og Safira

Apostlenes Gerninger 4,32 – 5,16 De troende delte alt med hinanden. Var der nogen, som havde et behov, solgte de andre af deres ejendele for at hjælpe. En gudfrygtig mand ved navn Barnabas havde noget jord og solgte det for […]

Læs mere

219 – Retssag for jøder

Matthæus 26,57-75 og 27:1-10 og Markus 14,53-72 og Lukas 22,54-71 og Joh 18,15-27 Vagter førte Jesus fra Getsemane Have til Kajfas, ypperstepræsten. Peter fulgte efter på afstand. Da han nåede derhen, satte han sig ved et bål på gårdspladsenn. En […]

Læs mere

176 – Ester redder sit folk

Ester 5,9 – 10,3 Fortsat fra forrige historie Kongen og Haman deltog i dronning Esters fest. Bagefter sagde kongen: “Fortæl mig nu, hvad du ønsker, så jeg kan give dig det.” “Jeg vil gerne, at du og Haman kommer til […]

Læs mere

159 – Jeremias og pottemageren

Jeremias 1 og 18-20 og Anden Kongebog 23,28-37 og Anden Krønikebog 36 Historierne 159 – 164 skete under profeten Jeremias’ liv og virke. På kong Josijas’ tid blev profeten Jeremias kaldet af Gud til at prædike for Judas folk. Herren […]

Læs mere

158 – Josijas reformer

Anden Kongebog 23 og Anden Krønikebog 34,32 – 35,27 Kong Josijas og nationen Juda fornyede deres forpligtelse over for Guds love. Kongen tog så alle de falske altre ud af templet og lod dem brænde. Folket drog også rundt i […]

Læs mere

144 – Joash

2 Kongebog 12 og 2 Krønikebog 24 Joahs var syv år gammel, da han blev konge af Juda. Ypperstepræsten Jojada underviste ham og hjalp ham med at leve et gudfrygtigt liv. Så længe Jojada levede, fulgte Joash Herrens veje. Da […]

Læs mere

81 – Saul bliver konge

1 Samuel 9-10 Saul var af Benjamins stamme. Han var smuk og højere end alle andre. En dag bad hans far ham om at finde deres forsvundne æsler, så han tog nogle tjenere og ledte efter dem. Efter lang tids […]

Læs mere
1 2