228 – Ananias og Safira

Apostlenes Gerninger 4,32 – 5,16 De troende delte alt med hinanden. Var der nogen, som havde et behov, solgte de andre af deres ejendele for at hjælpe. En gudfrygtig mand ved navn Barnabas havde noget jord og solgte det for […]

Læs mere

219 – Retssag for jøder

Matthæus 26,57-75 og 27:1-10 og Markus 14,53-72 og Lukas 22,54-71 og Joh 18,15-27 Vagter førte Jesus fra Getsemane Have til Kajfas, ypperstepræsten. Peter fulgte efter på afstand. Da han nåede derhen, satte han sig ved et bål på gårdspladsenn. En […]

Læs mere

207 – Den rige unge mand

Matthæus 19,16-26 og Markus 10,17-27 og Lukas 18:18-27 En dag kom en ung mand hen til Jesus og knælede foran ham. Han sagde: “Gode rabbi, hvilke gode gerninger skal jeg gøre for at sikre, at jeg får evigt liv?” Jesus […]

Læs mere

104 – Batseba

2 Samuel 11 Da det blev forår, var det tid til igen at angribe ammonitterne. Normalt ville David følge med sine mænd, men han besluttede at blive hjemme. Efter at have taget en lur en eftermiddag, gik han langs soldækket, […]

Læs mere

99 – David bliver konge

2 Samuel 3 – 4 og 1 Krønikebog 11,1-3 Kong Ishboshet blev svagere og svagere. Abners indflydelse blev større og større. En dag sagde kongen til ham: “Hvorfor havde du sex med min fars medhustru?” Abner blev vred og sagde: […]

Læs mere

71 – Samson og Dalila

Dommerbogen 16 Senere blev Samson forelsket i en kvinde ved navn Delila. Da filistrene fandt ud af det, mødtes en gruppe af deres ledere med hende. De sagde: “Hver af os vil betale dig 1.100 stykker sølv, hvis du kan […]

Læs mere

69 – Stærk og sød

Dommerbogen 14 Da Samson var en ung mand, fik han et godt øje til en af filistrenes kvinder. Han gik til sine forældre og sagde: “Arranger et ægteskab mellem mig og den kvinde.” De var chokerede. “Filistrene er hedenske. Du […]

Læs mere

63 – Debora og Barak

Dommerbogen 4-5 Efter Ehuds død, syndede Israel igen mod Gud. Derfor solgte Herren dem til en kana’anæisk konge. Denne konge regerede over dem i tyve år. Han var hård og grusom. Hans hær havde 900 jernvogne, og hans kommandant hed […]

Læs mere

58 – Akan

Josva 7-8 Før Josva erobrede Jeriko, havde han givet folket en klar befaling: ” Tag ikke selv noget af det, der skal overgives til Herren, for da skal du lide døden.” En af de soldater, der gik ind i Jeriko […]

Læs mere

43 – De ti bud

Anden Mosebog 19 – 20 og 24 Israelitterne kom til Sinajbjerget tre måneder efter de forlod Egypten. De slog lejr, og Moses gik op på bjerget for at tale med Gud. Herren sagde: “Sig til folket: ‘Hvis I adlyder mig […]

Læs mere
1 2