156 – Den onde kong Manasse

2 Kongebog 21 og 2 Krønikebog 33 Hizkija var en af de bedste konger af alle Davids efterkommere. Hans søn Manasse var imidlertid en af de ondeste. Han blev konge, da han var 12 år gammel, og han regerede i […]

Læs mere

150 – Akaz

2 Kongebog 16 og 2 Krønikebog 28 og Esajas 7 Akaz var 20 år gammel, da han blev konge af Juda. I modsætning til sin far og bedstefar fulgte han ikke Herren. Han indførte tilbedelse af Ba’al i Jerusalem og […]

Læs mere

124 – Elias og enken

1 Kongebog 17 Israel havde mange onde konger. De fulgte alle Jeroboams eksempel. Mens Asa stadig var konge af Juda, blev Akab konge af Israel. Han var ekstremt ond, mere end nogen af de konger, der var før ham. Han […]

Læs mere