231 – Apostlen Filip

Apostlenes Gerninger 8,4-40 Da forfølgelsen begyndte i Jerusalem, var de troende spredt over hele regionen. Hvor end de gik, fortalte de folk om Jesus og Guds Rige. Filip tog til byen Samaria og prædikede. Helligånden tillod ham at udføre mirakler […]

Læs mere

223 – Vejen til Emmaus

Lukas 24,13-45 Om eftermiddagen den dag, hvor Jesus stod op fra de døde, forlod to disciple Jerusalem og begyndte at gå til Emmaus. De diskuterede begivenhederne i de foregående dage. Pludselig lagde de mærke til, at nogen gik i nærheden […]

Læs mere

222 – Opstandelsen

Matthæus 27,62 – 28,15 og Mark 16,1-8 og Luk 24,1-12 og Joh 20,1-18 Alt var stille ved Jesu grav indtil tidlig søndag morgen, mens det stadig var mørkt. Pludselig kom der et jordskælv, og en engel dukkede op ved gravstedet. […]

Læs mere

215 – Indtoget i Jerusalem

Matthæus 21,1-11 og Markus 11,1-11 og Luk 19,28-44 og Johannes 12,1-19 Jesus og hans disciple blev inviteret ind i et hjem til et måltid. Lazarus blev også inviteret, og Martha hjalp med at tjene. Mens de spiste, hældte deres søster […]

Læs mere

185 – Herrens Ånd er over mig

Matthæus 4,13-17 og 13,54-58 Lukas 4,14-32 og Johannes 4,43-54 En kongelig embedsmand fra Kapernaum opsøgte Jesus. Han sagde: “Min søn er syg og er ved at dø. Kom til Kapernaum og helbred ham.” Jesus valgte at teste ham, så han […]

Læs mere

178 – Jesu fødsel

Mattæus 1,18-25 og Lukas 2:1-38 Kort efter Maria kom hjem fra sit besøg hos Elisabeth fandt Josef ud af, at Maria var gravid. Han vidste, at han ikke var faderen, men da han var en god mand, ønskede han ikke […]

Læs mere

170 – Skriften på væggen

Daniel 5 og 9 Kong Belshassar var Nebukadnesars barnebarn. Han besluttede at holde en fest med tusind babylonske adelsmænd. Han sendte bud efter de gyldne bægre, som Babylons hær havde taget fra Guds tempel i Jerusalem. De blev brugt til […]

Læs mere

167 – Nebukadnesars drøm

Daniel 2 Nebukadnesar havde en drøm, der bekymrede ham. Han tilkaldte sine rådgivere og fortalte dem, at de skulle tyde hans drøm. De sagde: “Fortæl os drømmen, og vi vil fortælle dig, hvad den betyder.” Kongen sagde: “I skal både […]

Læs mere

165 – Døde bliver levende

Ezekiel 37 Ezekiel blev ført i fangenskab sammen med mange andre jøder. Han blev en Guds profet, og en dag førte Gud Herren ham i ånden til en dal. Han så, at den var fyldt med knogler. De var så […]

Læs mere

163 – Mudderbrønd

Jeremias 32 og 33 og 38 og 39, og 40,1-6 og 52,1-30 Anden Kongebog 25:3-21 og Anden Krønikebog 36 Historierne 159 – 164 skete under profeten Jeremias’ liv og virke. Herren gav Jeremias et budskab til folket. Han sagde: “Valget […]

Læs mere
1 2