177 – Maria og Elisabeth

Lukas 1,5-80 Zakarias var en præst, der som Gud. Han og hans kone Elisabeth havde ikke børn, og de var nu blevet gamle. En dag blev Zakarias udvalgt til at gå til templet og brænde røgelse ved alteret. Folket ventede […]

Læs mere

123 – Abija og Asa

1 Kongebog 15 og 2 Krønikebog 13-16 Jeroboam var stadig konge af Israel, da Rehabeam døde. Efter sin død blev Abija konge af Juda. Kort efter invaderede Jeroboam og Israels hær Juda. Da de to hære stod over for hinanden, […]

Læs mere

122 – Rehabeam og Jeroboam

1 Kongebog 14 og 2 Krønikebog 12 En af Jeroboams sønner blev syg. Kongen sagde til sin kone: “Da jeg var Salomos tjener, fortalte en profet mig, at jeg skulle blive konge af Israels ti nordlige stammer. Han bor i […]

Læs mere

47 – Vagtlerne

4 Mosebog 11,4-35 Da Israels folk rejste mod Kana’an, begyndte de at klage over maden. De sagde: “Alt, vi har at spise, er denne manna. Vi savner kødet og fisken og grøntsagerne, som vi havde i Egypten.” Brokkeriet spredte sig […]

Læs mere