74 – Benjamins stamme 2

Dommerbogen 20-21 Fortsat fra forrige historie Man forberedte sig nu på krig imod Benjamins stamme. Det blev erklæret, at ingen by var undtaget fra denne krig. Enhver, som overtrådte dette, ville blive ødelagt. De svor også en ed på, at […]

Læs mere

73 – Benjamins stamme 1

Dommerbogen 19 På Dommernes tid udbrød der borgerkrig blandt israelitterne. Alle stammerne forenede sig mod Benjamins stamme og udryddede dem næsten. Det hele begyndte med, at en kvinde forlod en mand. En vis levit fik en kvinde til at blive […]

Læs mere

29 – Juda og Tamar

Første Mosebog 38 Juda var Jakobs fjerde søn. På et tidspunkt forlod han sine brødre for at bo alene. Han giftede sig med en Kana’anæisk kvinde, som fødte tre sønner. Da tiden var inde, fandt Juda en hustru til sin […]

Læs mere

27 – Dina

Første Mosebog 34-35 Jakob havde elleve sønner, men kun én datter. Hun hed Dina. En dag tog hun ud for at være sammen med nogle af de unge kvinder i området. Mens hun var der, så en prins ved navn […]

Læs mere

13 – Lots to døtre

1 Mosebog 19,18-38 Efter ødelæggelsen af Sodoma forlod Lot og hans to døtre den lille by, fordi Lot var bange for, hvad der kunne ske med dem der. De gik op i bjergene og boede i en hule. En dag […]

Læs mere

9 – Gud som ser mig

Første Mosebog 16 Efter at Abram havde boet i Kana’an i ti år, blev Saraj bekymret over, at hun endnu ikke havde fået det barn, som Herren lovede. Hun sagde til sin mand: “Jeg har en løsning på dette problem. […]

Læs mere