248 – 1 Korintherbrev fortsat

1 Korintherbrev 8-16 Paulus indledte dette brev med at skælde kirken ud for, fordi medlemmer inddelte sig i grupper, som dømte og fordømte hinanden. Han nævner derefter flere synder, som havde slået rod i menigheden. Han skriver videre: I spurgte […]

Læs mere

247 – 1 Korintherbrev

1 Korintherbrev 1-7 Paulus var i Efesos, da han hørte om problemerne i menigheden i Korinth. Han skrev straks dette brev: Jeg priser Gud for jer hele tiden. Det er indlysende for alle, at Gud har beriget jer med åndelige […]

Læs mere

119 – Riget deles

1 Kongebog 11,26 – 12,24 og Anden Krønikebog 10 – 11,4 Da Salomo var i live, forfremmede han en af sine tjenere, ved navn Jeroboam. Han havde en enestående evne til at få tingene gjort. En dag mødte Jeroboam en […]

Læs mere