117 – Templet bygges

1 Kongebog 5 – 9 og 2 Krønikebog 2 – 7 Salomon vidste, at det var hans ansvar at bygge Herrens tempel. Derfor samlede han en stor arbejdsstyrke og skaffede dem alle de materialer, de havde brug for. Han fik […]

Læs mere

80 – Ebenezer

1 Samuel 7-8 Israels folk vendte langsomt tilbage til Gud. Det var en proces, som tog tyve år. Til sidst sagde Samuel: “Hvis det er sandt, at I vil tjene Gud, så fjern alle jeres afgudsstatuer. Overgiv jer til Herren […]

Læs mere

79 – Pagtens ark vender tilbage

1 Samuel 5-6 Fortsat fra forrige historie Efter filistrene havde taget Pagtens Ark, stillede de den i deres guds tempel. Næste morgen fandt de deres afgud liggende næsegrus foran Arken. De stillede statuen op igen, men næste morgen lå den […]

Læs mere

78 – Pagtens ark stjålet

1 Samuel 4 Gud var ikke tilfreds med Eli. Ypperstepræsten vidste, at hans to sønner syndede i Herrens helligdom. De forsøgte ikke engang at skjule det. Alligevel havde Eli ikke stoppet dem. Gud fortalte ham, at hans familie ville blive […]

Læs mere

77 – Samuel kaldes

1 Samuel 1-3 Hanna kunne ikke få børn. Det plagede hende så meget, at hun gik til templet i Shilo og bad Gud om et barn. Hun sagde: “Herre, hvis du vil give mig en søn, vil jeg give ham […]

Læs mere

76 – Ruth og Boaz

Ruths Bog 3-4 Ved afslutningen af høsten sagde Naomi til Ruth: “Jeg vil sørge for, at der bliver taget hånd om dig. Her er, hvad du skal gøre: Tag et bad og tag noget parfume på. Klæd dig i dit […]

Læs mere

75 – Ruth og Naomi

Ruths Bog 1-2 På Dommernes tid besluttede en mand at forlade sit hjem i Betlehem. Han tog sin kone Naomi og deres to sønner med til Moabs land. Der gik det ikke godt. De boede i Moab i ti år. […]

Læs mere

74 – Benjamins stamme 2

Dommerbogen 20-21 Fortsat fra forrige historie Man forberedte sig nu på krig imod Benjamins stamme. Det blev erklæret, at ingen by var undtaget fra denne krig. Enhver, som overtrådte dette, ville blive ødelagt. De svor også en ed på, at […]

Læs mere

73 – Benjamins stamme 1

Dommerbogen 19 På Dommernes tid udbrød der borgerkrig blandt israelitterne. Alle stammerne forenede sig mod Benjamins stamme og udryddede dem næsten. Det hele begyndte med, at en kvinde forlod en mand. En vis levit fik en kvinde til at blive […]

Læs mere

72 – Moses sønnesøn

Dommerbogen 17-18 På Dommernes tid stjal en mand ved navn Mika 1.100 stykker sølv fra sin mor. Han fandt dog ud af, at hun havde forbandet den, der tog dem, så han afleverede dem tilbage. Hun sagde: “Jeg vidste ikke, […]

Læs mere
1 2 3