Bibelen i 10 afsnit (danske undertekster)

Oversigt over de 10 afsnit:

1: BEGINNINGS
Noa fortæller om skabelsen og Adam og Eva
Pagten med Abraham
Hagar og Ismael
Isak
Sodoma og Gomorra
 
2: EXODUS
Moses dræber en soldat
Moses og den brændende tornebusk
De ti plager
Ørkenvandringen
De ti bud
 
3: HOMELAND
Josva bliver folkets leder
Indtagelsen af Jeriko
Samson og Dalila
 
4: KINGDOM
Samuel salver Saul til konge
David besejrer Goliat
David bliver konge
David og Batseba
 
5: SURVIVAL
Fangenskab i Babylon
Daniel i løvekulen
Folket vender tilbage til Jerusalem
 
6: HOPE
Englen fortæller Maria, at hun skal føde Jesus
Jesus fødes i Betlehem
Herodes beordrer barnemordet i Betlehem
Johannes døber Jesus
Satan frister Jesus i ørkenen
Jesus udfører miraklet med brød og fisk
Jesus kalder Peter
 
7: MISSION
Jesus helbreder en lam
Mattæus kaldes som discipel
Jesus går på vandet og Lazarus vækkes til live
Jesus rider ind i Jerusalem palmesøndag
Jesus rydder templet
 
8: BETRAYAL
Kajfas lokker Judas til at forråde Jesus
Indstiftelsen af nadveren skærtorsdag
Jesus beder i Getsemane og tages til fange
Jesus afhøres af Ældsterådet
 
9: PASSION
Peter fornægter Jesus
Judas begår selvmord
Pilatus lader Jesus piske
Jesus dømmes til døden og korsfæste
Jesus lægges i graven
 
10: COURAGE
Maria Magdalene går til graven
Jesus giver missionsbefalingen
Helligånden kommer over disciplene pinsedag
Stefanus dør
Paulus får en vision og bliver omvendt
Disciplenes martyrier
Johannes på øen Patmos