Konsekvenstekster i trinitatistiden

Kirkeåret har en fast rytme og følger en fast række af bibeltekster.
Når det er advent, gør vi os klar til julen og Jesu fødsel.
Når det er jul, fejrer vi at Gud blev menneske.
Når det er faste, gør vi os klar til påsken.
Når det er påske, fejrer vi, at Gud lod sin søn dø og opstå for os.
Når det er Kr. Himmelfart og pinse fejrer vi, at Jesus nu igen er ophøjet og at den kristne kirkes mission begyndte med Helligåndens komme.

Read more

Hvad er god forkyndelse?

“Tak for en god prædiken.”
Det er en god hilsen at få, mens folk er på vej ud af døren efter gudstjenesten efter mødet.
Men gad vide, hvad det var der gjorde, at folk synes det var en god prædiken?
Det kan der heldigvis være mange grunde til. Det er ikke sådan, at definitionen af en ‘god prædiken’ er ens for alle mennesker.

Read more

Forvent respons

Det kan give prædikanten energi at få et “tak for prædikenen”. Det kan du læse mere om i denne artikel.
At få tak er en form for respons. Det er en venlig og høflig måde at anerkende såvel prædikenens indhold som prædikantens tjeneste på prædikestolen – men mere er det i princippet heller ikke.

Read more

Dagens nyhed!

En præstekollega kom en dag med et godt og vigtigt råd, som jeg har forsøgt at følge siden.
Det handler om, hvordan vi som forkyndere forbereder vore prædikener – og især om, hvordan vi læser de bibeltekster, vi skal prædike over.
Præstekollegaen fortalte, at vedkommende altid sørger for enten at slutte prædikenen eller i hvert fald på et tidspunkt i prædikenen formulere sætningen “Den gode nyhed ud fra dagens bibeltekst er…

Read more

Følelserne alene

I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017, hvor det fejres og mindes at munken Martin Luther slog sine 95 teser op, samles i disse dage en gruppe af landets evangelikale forfattere, talere og præster.
Samlingens formål er endeligt at få nedskrevet og bekræftet den nye doktrin, ‘Følelserne alene.’

Read more
1 2