189a – Lær os at bede

Mattæus 6,5-15 og Lukas 11,1-4Jesus disciple var vant til at bede til Gud. Lige fra de var børn lærte folket nemlig en række faste, daglige bønner, som blev bedt på bestemte tidspunkter af døgnet.Men for mange, også for Jesu disciple, […]

Læs mere