Forstå den skiftende virkelighed

En af de opgaver, en leder har, er at ”definere hvad der er virkelighed”, så må det også være en prædikants opgave at forstå, at vores tjeneste som prædikanter foregår i en tid, hvor forståelsen af virkeligheden skifter ofte.
I sin bog ”Preaching”, skriver Tim Keller, at ”i de vestlige kulturer har det i over 1000 år været sådan, at tilhørerne til en prædiken har haft den kristne tro som personligt fundament. Forkyndelsen kunne i de mange år tage udgangspunkt i dette og forvente at blive hørt med en høj grad af respekt og forståelse”.

Read more

Det vigtigste i forkyndelsen

Artikel fra Psehizo, januar 2014
Hvad mener du er det allervigtigste i forkyndelsen – både som den, der forkynder, og som tilhører?
Mange vil mene, at det vigtigste er, at fremførelsen er klar og tydelig, at forkynderen har forbindelse til menigheden, og at forkyndelsen er klart grundfæstet i Bibelens ord.
Alle disse ting er vigtige, selv om de hver især er åbne for fortolkning.

Read more

Prædikenkrise

Prædiken, jeg vil tale med dig! Nutidens mennesker er helt afhængige af samtalen. Her møder de op med deres liv. Her kan de meddele deres uro og usikkerhed. Men kan det lade sig gøre i den kristne prædiken? Kan prædikenen være ægte samtale? Selvfølgelig kan den det. Vi har masser af eksempler på det i NT. Spørgsmålet er snarere: Er vi villige til at løbe en risiko i samtalen for evangeliets skyld?” (Jørn Henrik Olsen).

Read more

Var Jesus tolerant?

Jeg kan lide jeres Kristus, men jeg kan ikke lide jer kristne – I ligner ikke jeres Kristus“.
Dette citat stammer fra Mahatma Gandhi, og de følelser der ligger bag udtrykkes på forskellige måder stadig i dag i vores moderne kultur.
Ifølge den moderne og populære forståelse af Bibelens beretninger om Jesus, så var Jesus tolerant og kærlig, men det er de kristne ikke. De har fordærvet det, Jesus virkelig stod for, nemlig kærlighed, fred og tolerance.

Read more

Konsekvenstekster i trinitatistiden

Kirkeåret har en fast rytme og følger en fast række af bibeltekster.
Når det er advent, gør vi os klar til julen og Jesu fødsel.
Når det er jul, fejrer vi at Gud blev menneske.
Når det er faste, gør vi os klar til påsken.
Når det er påske, fejrer vi, at Gud lod sin søn dø og opstå for os.
Når det er Kr. Himmelfart og pinse fejrer vi, at Jesus nu igen er ophøjet og at den kristne kirkes mission begyndte med Helligåndens komme.

Read more

Hvad er god forkyndelse?

“Tak for en god prædiken.”
Det er en god hilsen at få, mens folk er på vej ud af døren efter gudstjenesten efter mødet.
Men gad vide, hvad det var der gjorde, at folk synes det var en god prædiken?
Det kan der heldigvis være mange grunde til. Det er ikke sådan, at definitionen af en ‘god prædiken’ er ens for alle mennesker.

Read more

Forvent respons

Det kan give prædikanten energi at få et “tak for prædikenen”. Det kan du læse mere om i denne artikel.
At få tak er en form for respons. Det er en venlig og høflig måde at anerkende såvel prædikenens indhold som prædikantens tjeneste på prædikestolen – men mere er det i princippet heller ikke.

Read more

Dagens nyhed!

En præstekollega kom en dag med et godt og vigtigt råd, som jeg har forsøgt at følge siden.
Det handler om, hvordan vi som forkyndere forbereder vore prædikener – og især om, hvordan vi læser de bibeltekster, vi skal prædike over.
Præstekollegaen fortalte, at vedkommende altid sørger for enten at slutte prædikenen eller i hvert fald på et tidspunkt i prædikenen formulere sætningen “Den gode nyhed ud fra dagens bibeltekst er…

Read more

Følelserne alene

I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017, hvor det fejres og mindes at munken Martin Luther slog sine 95 teser op, samles i disse dage en gruppe af landets evangelikale forfattere, talere og præster.
Samlingens formål er endeligt at få nedskrevet og bekræftet den nye doktrin, ‘Følelserne alene.’

Read more
1 2 3