Dagens nyhed!

Uanset hvilken bibeltekst, du sidder og læser, og som du skal forberede en prædiken over, så er der altid en god nyhed i teksten.
Eller sagt endnu mere firkantet: Det er evangeliet, vi er sat til at forkynde, og evangeliet er, som det græske ord siger det, altid en god nyhed. Derfor må det være selvfølgeligt, at det, vi trækker ud af teksten, og som vi forkynder i vore prædikener, ér gode nyheder!

Da jeg hørte det råd, valgte jeg at gøre det til en personlig vane:
Et sted i min prædiken, gerne hen mod slutningen, formulerer jeg et afsnit, der begynder med “Den gode nyhed ud fra dagens bibeltekst er, at…”

Det gør noget ved din bibellæsning, når du vælger at ville stille det spørgsmål og i prædikenen svare på det: Den tekst, jeg sidder her og læser, hvad er den gode nyhed?
Stil det spørgsmål, når du læser og forbereder dig.
Og formulér det ind i din prædiken.
For evangeliet er netop dét: Gode nyheder!

Det betyder, at selv når du står over for en tekst, hvor Jesus fx skælder farisæerne ud og kalder dem kalkede grave, eller når Jesus advarer imod den kommende verdensdom, så er der altid en god nyhed.
Hvad er den gode nyhed, bag Jesu advarsler?
Hvad er den gode nyhed, for den som lytter til en prædiken om farisæere og andre, der ret beset får skældud af Jesus?

Evangeliet ér en god nyhed, så forkynd det!
Lad mig give to eksempler.

Det første eksempel er til teksten Joh 12,23-33 (S.s.e.H3K, 2. tekstrække):
Hvad er den gode nyhed denne formiddag?
Det er, at det er radikalt og livsforandrende at følge efter Jesus. Der er mange, som igennem århundreder har fulgt Jesus, har taget deres kors op, har fået en ny prioritering vedrørende deres liv i denne verden og har været fantastiske vidnesbyrd om, hvor stor Gud er, og som igennem deres liv har givet Gud æren og været til stor velsignelse for mennesker omkring dem. Uanset om det er narkomaner, diktatorer, mennesker med ødelagte liv, osv.

Måske kommer du en dag til at stå i samme situation som Max Kolbe, der gav sit liv for en uskyldig medfange.
Det fantastiske er, at det blev til stor, stor velsignelse for de mennesker, som så det ske, og de mange mennesker, som siden hen har hørt om det.
Hans valg, hans historie, peger på, hvad Gud selv har gjort for os, og det giver Gud al æren.

Det kors, du bærer i dag, er ikke forgæves.
Det giver Gud ære, det styrker dig til når modgangen kommer, og det er med til at udbrede Guds Rige blandt de mennesker, du møder.
Og det ender med evigt liv.”

Og endnu et eksempel, til teksten Mark 2,1-12 (19. s.e.Trin, 1. tekstrække):

Den gode nyhed denne formiddag er, at Gud har omsorg for os på alle måder. Han har omsorg for, hvad sygdom gør ved os. Han har omsorg for vores personlige omstændigheder.
Og så en rigtig vigtig ting: Han har omsorg for, at den kløft, der er mellem ham og os, på grund af vores selviske handlinger og egoistiske tanker, at den kløft mellem ham og os, er det muligt at bygge bro hen over, gennem tilgivelse.

Og det er to rigtig gode nyheder: At Gud har generel omsorg for os, og at hans største omsorg for os er, at han er villig til at tilgive os.
Det er lige præcist de to ting, den tekst, vi lige har læst sammen, handler om: En mand bliver af Jesus helbredt for sin sygdom og modtager tilgivelse for sin synd.
Og slutresultatet er, at ingen er i tvivl om, at Jesus dermed gør krav på, at han virkelig ér Gud, og at det er gennem tro på Jesus, ved at holde os til ham, at vi får givet det, vi har brug for.”

Skriv et svar