Legende læring / Gamification

Motivation, motivation, motivation! Hvad er det, der motiverer os til at deltage i noget, engagere os og modtage læring?

Indre motivation er betegnelsen for at gøre noget af lyst, fordi selve handlingen er interessant, sjov og generelt tilfredsstillende i sig selv.
Ydre motivation handler om at gøre noget med henblik på at opnå et eksternt mål som f.eks. at bestå en eksamen, vinde bonuspoint i en kundeklub, badges i en app eller lignende.
Tre psykologiske behov har betydning for, hvor motiverede vi mennesker er:
Selvbestemmelse (Autonomy), Mestring (Competence), Samhørighedsfølelse (Purpose).
Det er her gamification – legende læring – kommer ind i billedet! Og legende læring er præcist, hvad denne side handler om. Her præsenteres kursustilbud, færdige projekter du kan købe, mm.

Projekter og tilbud

Kurser

Mission Konstantin

Salem

Rullende bibelværksted, PokéMon gudstjenester, mm.