Maria bebudelsesdag - 2. tekstrække

11 februar 2022

Til lektien (1 Mos 18,1-15): Gud besøger Abraham i form af tre mænd. Den har et samspil med Maria bebudelse både i at Sara bliver gravid ved et under og ved at Gud besøger sit folk. Gud svigter os ikke!

 

Til epistlen (1 Kor 1,21-31): Kristus er Guds kraft og visdom, og ikke denne verdens kraft og visdom. Gud åbenbarer sig i sin modsætning. Kristus er en dårskab for mennesker, men Guds dårskab er visere end mennesker og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Kristus er Guds visdom, selv om det for mennesker virker som dårskab. Dermed er der også et samspil med evangelieteksten her. Hvis teksten inddrages, bør det nok overvejes om ordet dårskab skal forklares (F.eks. oversættes med dumhed), da ordet ikke er almindeligt brugt i dag.

 

Til evangelieteksten (Luk 1,46-55): Der er cirka ni måneder til jul. Teksten handler dog ikke om selv bebudelsen, men er Marias lovsang efter mødet med Elisabeth, hvor Helligånden taler til både mødrene og børnene i maverne (fostrene). Er det nogen der tænker på fosterdrab?
Lovsangen ånder af ord og vendinger fra GT, men er tydeligvis stadig Marias egen lovsang ved en berøring af Helligånden. Hun er klar over at hun er privilegeret, fordi hun har fået lov at stå i den særlige tjeneste at skulle føde Guds søn. Hendes lovprisning starter med hendes personlige lykke i at have mødt Guds barmhjertighed (v47-49a), men dernæst går den over i en lovprisning af alle, som frygter ham (v49b-53) for til sidst at være en specifik lovprisning af Hans trofasthed med sine løfter til sit folk Israel (v54-55).

 

 

Prædikenansatser:

Tema: Guds trofasthed. Der kan tages fat på at Gud er trofast og viser sig for mennesker gennem Jesu fødsel, liv og gerning. Han holder sine løfter selv om der kan gå mange år. Også når vi tænker på Jesu andet komme. Maria levede selv på Guds løfter. Lever du på Guds løfter? Tror du på at Gud også virker ind i dit liv, når du beder ham om det – også selv om du ikke lige ser det?

 

Tema: Tjener. Det svage kan blive til noget stort. At stille sig til rådighed for Gud i tjeneste for ham lige som Maria. Vi skal være hans tjenere i at bringe det fulde evangelium videre i ord og gerning som Jesus. At stille sig til rådighed for Gud er at lade ham tage magten i ens liv ved Helligånden i stedet for at leve i ens egen egoisme. Det kræver, at man lever i en daglig relation til Gud gennem bibellæsning og bøn.

Det er tydeligt at Maria kendte GT og levede på dens løfter. Selv om du måske føler dig svag og fuld af mangler – ønsker du så alligevel at stille dig til rådighed for Guds planer? Tror du på, at Gud kan udrette undere i andre menneskers liv gennem dig? Det kan han – men får han lov?

 

 

Historie til illustration: Storbritanniens bedste teenager

Michael Reay fik som l5-årig en pris: “Storbritanniens bedste teenager”. Hør, hvad der skete … På hans skole var der en handicappet pige, Claire, som fik sit livs ferie af en velgørenheds-organisation, en rejse til Sydamerika. Men for at kunne komme af sted skulle hun selv betale halvdelen af rejsen, ca. 40.000 kr. Hun troede ikke, hun kunne skaffe så mange penge. En dag talte Michael med en af sine voksne venner om det, og vennen udfordrede ham til selv at forsøge at skaffe pengene. Michael besluttede sig for at tage udfordringen op, og, støttet af andre, organiserede han en dag uden skole-uniformer, et lotteri, en fællesskabsaften og en klatring på skolens mure, alt sammen for at skaffe penge til Claire.

På få uger blev det klart, at de havde skaffet penge nok til at Claire kunne komme på ferie. De stoppede dog ikke, men fortsatte indsamlingen så de kunne sende yderligere to handicappede fra Newcastle på deres livs ferie. Sammenlagt lykkedes det Michael at samle 150.000 kr. ind, så de tre fik mulighed for at komme til Sydamerika.

Det er jo i sig selv en fantastisk flot historie. Men den kan også hjælpe til at fortælle os noget.

Hvis ikke Michael havde valgt at lade sig bruge, selv om han ikke var en kendt person, så var det ikke endt med at han havde hjulpet tre handicappede til at komme på ferie og, han var ikke blevet udnævnt til at være ”Storbritanniens bedste teenager”

Hvad kan vi bruge det til? Jo, selv om vi føler os svage eller ubetydelige, så kan vi få stor betydning for andre mennesker, hvis vi vil stille os til rådighed. Specielt når vi stiller os til rådighed for Gud.

 

 

Tema: Frelsen. Der kan tages forskud på påsken ved at tale om den frelser, Maria føder. Det er ikke de rige og denne verdens kloge, som frelses, men dem, der har Guds visdom. Det vil sige dem, som har tro på Jesus som deres frelser. Her kan et tydeligt samspil især med epistelteksten komme frem.

Genfortalt historie: En konge forelsker sig i en fattig pige. Han overvejer, hvordan han kan vinde hendes kærlighed. Sender han en guldkaret, vil hun måske gifte sig med ham i beundring for hans herlighed og rigdom. Sender han en deling soldater, vil hun måske gifte sig med ham i frygt for hans magt. Han beslutter sig for at blive tigger for at møde hende som en af hendes egne, og derved forsøge at få hende til at gifte sig af kærlighed til ham.

Sådan var Jesus. Han kom som fattig til os, men han kom for at vise os kærlighed og for at være verdens frelser. Gud ønsker også at være i dit liv, uanset hvor uværdig du selv synes du er til at modtage ham. Han kom for at frelse syndere som dig og mig.

 

 

Tema: Født under sin modsætning. Guds pressechef ville blive fyret. Man kan undre sig over at Gud valgte at lade sin søn føde af en ukendt kvinde i et lille folk, der ikke engang var frit, men besat. Havde de kultiverede ægyptere, de vise grækere eller de mægtige romere ikke været et bedre sted? Og burde himlens kongesøn ikke fødes af en dronning eller i det mindste af en ærbar kvinde, der var gift?
Hvis man forestiller sig, at Gud havde en pressechef, der skulle stå for PR-afdelingen i himlen, så ville han, hvis han var i ethvert ordentligt firma hér på jorden blive fyret.

Og hvad med det romerske kejserpalads? For os at se ville det have været mere smart, hvis Jesus var blevet født af den romerske kejserinde, og at kejseren selv kunne have været med til at bane vejen for kristentroen i sit store rige. Men Gud ønsker ikke at lade sig kende med en ydre magt, som vi kender den. For den magt, som hersker i hans rige, er kærlighedens magt, og den har ikke sit udspring i penge og positioner i samfundet, men den har sit udspring i hjertet. Derfor søger Gud det, der ikke ser ud af noget i menneskers øjne. Gud vælger det, som ikke ser ud af noget

For den måde, Jesus blev menneske på, så ikke ud af noget særligt. Men det må siges at være typisk for den måde, Gud har valgt at handle med mennesker på, og det følger den røde tråd, der er i hele hans frelsesplan. At han tager det, som ingenting er, og gør det til noget stort, for at vi skal se, at det er ham, der handler. At tro på Gud er ikke en kvalitet i sig selv, men det er at lade Gud gøre store ting med os.

 

 

Salmeforslag:

15: Op al den ting

3,1-5: Lovsynger Herren

3,6-10: Lovsynger Herren

73: Vi synger med Maria

448 (dåb): Fyldt af glæde over livets under (Mel: Egil Hovland)

487 under nadveren: Nu fryde sig hver kristen mand (mel: Lunderskov). Sidste vers synges igen efter bortsendelsesordene.

117: En rose så jeg skyde