Nytårsdag - 2. tekstrække

11 november 2021

Speaker: Frede Møller

Fadervor som vi har for os er vor vigtigste bøn. Når vi beder Fadervor, må vi have lov at komme til Gud vor himmelske Fader. Fadervor er en bøn som vi aldrig bliver færdig med. Fadervor er Jesu bøn, som er givet til alle. Vi får den i dåbsgave. Den er både for barnet den voksne og den gamle. Det er en bøn til at bruge hjemme og i kirken. Det er en bøn for alle kristne på hele jorden.

 

 

Fadervor har vi fået af Jesus og kaldes Herrens bøn. Den har været brugt både i menighedens gudstjeneste og i det personlige kristenliv lige fra oldkirken og til i dag.

Fadervor dækker alle åndelige og menneskelige områder for Jesu disciple. Første del af bønnen angår forholdet til vor himmelske Fader. Anden del begynder med bøn om det daglige brød. Fra Luthers lille katekismus lærer vi hvad det daglige brød betyder: “Det vil sige: Gud giver dagligt brød, også uden vor bøn, endog til alle onde mennesker; men vi beder i denne bøn, at han vil lade os skønne på det og modtage vort daglige brød med taksigelse.”

 

 

Det daglige brød er: “Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker , kvæg, penge, ejendom, form ægtefælle, fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan.” Ja, bønnen om det daglige brød er omfattende. I den beder vi om alt til livets ophold og trivsel.

 

 

Det kan være svært at bede Fadervor af et rent hjerte. Det fortælles om Martin Luther at han kunne blive fortvivlet over at han ikke kunne lade være med at tænke på sig selv den tid det tog at bede Fadervor. Han holdt ikke op med at bede Fadervor af den grund.

Det var ikke fuldkomne mennesker Jesus lærte denne bøn, men disciple, der kunne diskutere hvem af dem, der var den største. Ja, nogle af dem svigtede ham og andre forrådte ham. De, som vi, har alle brug for den femte bøn i Fadervor: “Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”. Bønnen om tilgivelse har en særstilling i Fadervor. Guds tilgivelse kan ikke fås ved vor fortjeneste, men en forudsætning for at få tilgivelsen er selv at have tilgivet sine skyldnere.

Ligesom brødet er livs fornødent til det legemlige liv, så er forladelsen af skylden, fornødent for det åndelige liv for livet med Gud. Tilgivelsens grund er skjult i Gud. Og Guds veje er uransagelige.

 

 

Vi møder tilgivelsen i personen Jesus. Gennem det Jesus fra Nazaret sagde og gjorde møder vi tilgivelsens forudsætning. Tilgivelsen er noget vi alle har brug for. Det lyder: “forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.” Guds tilgivelse fås ikke ved nogen fortjeneste. For at vi kan få del i tilgivelsen må vi selv have tilgivet vore skyldnere. Tilgivelsen er baggrund for bønnen, der driver os til handling. Vi må selv tilgive. Ligesom afsnittet lige efter Fadervor udtrykker det: “For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.”

Jesus har banet vej for tilgivelsen. Og i Fadervor for vi del i tilgivelsens evangelium. Ved at få vor skyld forladt. Derfor må vi også forlade vore skyldnere. Syndsforladelsen er selve indholdet af det kristne budskab. Martin Luther siger i sin lille katekismus:  “Thi hvor syndernes forladelse er, der er også liv og salighed”. Det vil sige, at der er mennesker fri til at leve. Ja, Fadervor er en bøn for livet.

Uanset hvilken alder vi har må vi finde hvile i at bede, som Jesus har lært os. Hver dag må vi på ny få del i den gave at bede Fadervor. Vi må huske hinanden på, at Fadervor er alle Guds børns bøn. Når vi beder denne bøn er vi aldrig helt alene, hvordan vi så ellers har det. Gid vi må være udholdende i bønnen og i den dag for dag finde ny kraft og ny styrke. Ved at bede som Jesus selv har lært os.Amen.

 

 

Salmer: 712 – 118 – 399 – 52 – 121