Seksagesima søndag - 1. tekstrække

16 december 2020

Speaker: Niels Pram Gad

Teksterne

i dag bindes sammen med temaet: Ordet er magten.

 

Es 55,6-11 siges der: mit ord vender ikke virkningsløst tilbage. Det må være en besked om, at vi skal gøre som i lignelsen sprede det rundhåndet ud.

 

Anden tekst 1 Kor 1,18-21 taler også om ordet, som mange ikke forstår, men samtidig understreges det, at det kommer med budskabet om frelse. Ordet er en kraft.

 

Det er en lignelse, der kommer med en formaning om at høre, hvor v.3 og 9 rammer lignelsen ind, hvor den, der hører i tro, bærer frugt. Centralt i Mark 4,1-20 er brugen af Guds ord, der sammenlignes med sæden, der spredes næsten tankeløst uden tanke på udbytte. Tilsvarende skal vi bruge Guds Ord.

Det væsentligste er ikke den enkelte, men hvad der sker med den sæd, der er sået.

 

 

Prædikenansats

Livet er fuld af ord, gode ord, onde ord. TV’et kværner. Aviser, reklamer og mange andre kæmper om vor opmærksomhed. Her bruges masser af ord.

Ordene skæres til, gøres tilgængelige, så de bundfælder sig, gør sin gerning.. Ordene spredes ud med hensigt.. De vil noget, glæde, tilrane sig magt. Magthaverne er helt bevidst om ordets mægtige kraft. Den, der har ordet i sin magt, har/får magten. Pennen (ordet) > sværdet – kendt ordsprog.

Mange ordsprog er med til at pege på ordets betydning for os mennesker: ’Gode ord er bedre end guld.’ – ’Et godt ord vinder over vrede.’ – ’Ord hjælper, og ord vælter.’ Et ord på rette sted har reddet mennesker, men et magtfuldt ord har også knust mennesker eller skubbet til et hældende læs, så det er væltet.

Historien har mange fortællinger om mennesker, der forstod at jonglere med ordene. Det bedste eksempel i vor del af verden er Hitler og hans propaganda ekspert Goebbels. De havde ordet i deres hule hånd. Deres ord fik enorm effekt, bjergtog et folk, et kontinent..

 

Tilsvarende gælder for Bibelens ord: Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. (Hebr 4,12)

Verdens magthavere er klar over ordets afgørende betydning. Derfor ser man under diktatoriske systemer, at det er forbudt at eje en Bibel. Der er dynamit i ordet, i Guds ord. Det ved enhver diktator. Derfor må Bibelen indsmugles mange steder.

 

 

Mange er parat til at gøre en stor indsats for at få rådighed over en Bibel eller brudstykker, medens andre betragter det som dårskab (1 kor 1,18), ammestuehistorier uden værdi.

Lignelsen gør det klart, at ordet ikke bare modtages med kyshånd. Hvorfor? Strider mod fornuften – verdens visdom, Guds nåde/opofrende kærlighed urimelig etc. Derfor vil ordet både mødes af tro og slå rod, mødes af vantro og blive afvist.

I lignelsen illustreret med flere former for jordbund. Modtageligheden er ikke ens, selvom det er ikke Guds ansvar, der spreder sæden med rund hånd uden betingelser. Guds ord rækkes til alle, men det er op til den enkelte, om den pågældende vil tage imod eller ej.

Lignelsen beskriver ikke bestemte slags mennesker, men det er måden at høre ordet/tage imod. Lignelsen er altså ikke en dom over en bestemt slags mennesker. Den siger ikke til et menneske: du er ’stengrund’, men der skildres de steder et menneske kan befinde sig – være forskelligt gennem et liv. Det må opfordre til selverkendelse. Men der påpeges, at min skæbne bestemmes af den måde, jeg forholder mig til ordet.

 

 

Lignelsen giver ikke et fuldstændigt billede af en landmands virke specielt i dag, der ikke bare spreder kornet ud til højre og venstre uden tanke på udbytte. Men lignelsens landmand/sædemand har rigeligt med sæd. Her skal der ikke spares, hvis der er den mindste chance for at nå et menneske hjerte.

Mange mennesker har mødt Guds ord, så det blev en forvandlende kraft i deres hjerte. Men alt er ikke rosenrødt, som vi kan forstå af Jesu udlægning, der går fra fuldstændig mangel på modtagelighed til hel tilegnelse og endda med mulighed for et fantastisk udbytte. Hvor høsten er et billede på Guds rige frembrud.

Dette ord er frit tilgængeligt i de fleste hjem i Danmark, men har bare fået en plads på en hylde, hvor Bibelen står og samler støv. Hvilket spild. Ordet er måske blevet for tilgængeligt, hvorfor det har mistet sin værdi hos mange. Også det forhold, at alle tanker og meninger regnes for lige værd, hvorved konsekvensen bliver den, at intet er af værdi. Det er et spørgsmål, du og jeg må vende til én selv.

Indskud inden forklaring/tolkning af lignelsen. Hemmeligheden angår Guds frelse, der kun kan høres i tro.

 

 

Salmevalg

385 – Op, alle folk på denne jord, 401 – Guds ord det er vort arvegods, sang: I gamle dage bonden gik af Bente Graugaard Nielsen –- 390 – Gud, lad dit ord i nåde lykkes, 152 – O Herre Gud, din lære