Sidste søndag efter helligtrekonger - 2. tekstrække

Til lektien: Es 2,2-5
En profeti om ”centripetalkraften” ved Herrens tempelbjerg: ”alle folkeslag skal strømme dertil…” og om den velsignelse, der skal udgå fra Zion.

 

 

Til epistlen: Kol 1,25d-28
Om Guds ord som den hemmelighed, der er blevet åbenbaret: “Kristus i jer, herlighedens håb”. Det er ham, der skal forkyndes ”for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus.”

 

 

Til evangeliet: Joh 12,23-33
Prædiketeksten er fra Johannes-evangeliet, hvor Jesus taler til disciplene om hvedekornet, der dør og bærer mange fold og om Påskens begivenheder, der ligger foran, hvorigennem Guds navn skal herliggøres, denne verdens fyrste jages ud og mennesker drages til Jesus.

 

 

Temaer i teksterne
På denne søndag lægges der i teksterne op til at tale dybt og stærkt om frelsens hemmelighed. Her kan prædikes bibelsk korsteologi, tekstnært og livsnært. Teksterne rummer mange vinkler, som kan give anledning til at forkynde sjælesørgerisk til den anfægtede og forvirrede.

 

 

Placering i kirkeåret

Denne søndag danner afslutningen på Hellig Tre konger-tiden, umiddelbart inden overgangen til for-fasten (septuagesima og sexagesima) og derefter Fastelavn og fastetiden.

 

 

Prædikenskitse
Der kan tages udgangspunkt i temaet sejr kontra nederlag. Man kan evt. tage udgangspunkt i et aktuelt og kendt eksempel på modsætningen sejr/nederlag: f.eks. i en kendt sportsbegivenhed. Det smertefulde ved at lide nederlag kan skildres. Og dog kan et nederlag vendes til sejr: For hvedekornet, der lægges i jorden ligner det et totalt nederlag. Og alligevel ender det med en sejr, der bærer ”mange fold”. Sådan så påskens begivenheder også for disciplene ud til at være den totale katastrofe for alt det, de håbede og troede på. Det totale og fuldstændige nederlag! Og dog var det netop herigennem, at Gud greb ind til frelse. Påskemorgen afslørede, hvem der var den virkelige sejrherre!

For menneskets syndige natur føles og opleves det også som nederlag at erkende og bekende sin synd over for Gud og alene tage sin tilflugt til Guds nåde. Og så er dette dog vejen til sejr for en synder! Ikke på grund af min fortjeneste, men fordi han, som jeg tager min tilflugt til, er min Stedfortræder og Frelser, der helt og fuldt gik i mit sted ned i fortabelsens dybe nederlag for herigennem at vinde en evig sejr til mig!

”For ever let us cling to that doctrine…as the only ground of solid comfort for the heart of a Christian…That our sins have been really laid on our divine Substitute, and borne by Him, and that His righteousness is really imputed to us and accounted ours, – this is the real warrant for Christian peace.” (Biskop J. C. Ryle). ”Vil du flygte fra Guds vrede, tag da din tilflugt til hans åbne favn.” (Augustin). Det menneske, der følger Jesus, har valgt ”den gode del” og vil ikke blive til skamme!

 

 

Salmevalg
Blandt mulige salmer til denne søndag kan nævnes:
743                       Nu rinder solen op af østerlide.
332                       På Jerusalem det ny.
476                       Kornet, som dør i jorden.
569                       Ja, engang mine øjne skal.
207                       Jesus, jeg dit kors vil holde.