Konfirmand

Hej konfirmander!
Velkommen til siden med onlineopgaver til Mission Konstantin.
Din opgave er at løse de opgaver, du ser her. Når du har løst dem, får du tildelt point, og de point får din klan.
Når du er færdig med opgaverne, klikker du allernederst på “Vis point” og så får du vist, hvor mange point du fik til klanen.
Carsten.

OPGAVE 1

Den første opgave handler om dig! Udfyld spørgeskemaet her, som handler om dig som menneske. Måske lærer du noget nyt om dig selv, når resultatet vises til sidst:

OPGAVE 2

For at finde rundt i Bibelen skal man kende “koderne”, altså de forkortelser som Bibelens 66 bøger har. Placér de rigtige forkortelser:

OPGAVE 3

Denne video handler om syndefaldet – altså dengang de to første mennesker valgte at være ulydige imod Gud.

Når du ser videoen, dukker der både informationer og opgaver op. Videoen standser automatisk og begynder igen automatisk, når du har læst informationen eller løst opgaven der dukker op: