SALEM – gamificeret kirkeligt læringsunivers

Carsten Riis Jensen har mange års erfaring med at tænke undervisning og forkyndelse “ud af boksen.”

De seneste år har Carsten fokuseret på gamification, og i 2019 fik han Viborg Stifts initiativpris for et projekt, som gamificerer et års undervisning i kristendom.

I dette indslag fra TV-Avisen præsenteres, hvordan projektet bliver brugt til konfirmander:

Klik for at se videoen
Klik for større billede

SALEM kan udvides og udkomme i mange forskellige udgaver, herunder fx noveller og romaner (som fortæller Salems historie videre, fx i “vælg dit eget eventyr”-udgave), spilapps til mobiler og konsoller, GPS-vandringer (i stil med geocaching), brætspil, lærermaterialer, osv.

2-ÅRIGT PROJEKT

Et gamificeret, kirkeligt læringsunivers, bygget op omkring en historie som “nulstiller” næsten al viden om kristendommen og lader deltagerne bevæge sig rundt i en verden, hvor de vedhjælp af Rejsekrystaller besøger Bibelens verden, og hvor de i deres byrige, Salem, møder opgaver og udfordringer/cases hvor de får brug for deres nyvundne viden fra Bibelen.

Jeg er blevet kontaktet af en fond, som har opfordret til, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe og inddraget relevante samarbejdspartnere. Når det er sket, håber fonden på en ansøgning, som i bedste fald vil resultere i 2 års projektstøtte. Der er to mulige udgaver af projektet, som du kan læse om nedenfor. Mit håb er, når du har læst teksterne og set videoerne på denne side, at du/I vil overveje at blive en del af dette spændende projekt.

Carsten.

Historiebaseret læringsunivers
Fundamentet for læringsuniverset Salem er en historie. At bygge på en grundlæggende historie stammer også fra gamification, hvor man især i de store konsolspil bevæger sig rundt i en enorm verden, som er bygget op omkring en lang historie med rig mulighed for at udforske historien og verdenen.
I et gamificeret læringsunivers skabes en historie, som kan udvikles og udvides og som indeholder masser af små og store historier-i-historien.

I videoen nedenfor (varer 9 minutter) præsenteres den grundlæggende historie og spilmekanismerne i Salems læringsunivers (i den “forkyndende udgave” af Salem; se nærmere nedenfor, om den “oplysende udgave”):

FORKYNDENDE UDGAVE

Videoen ovenfor præsenterer Salem i den forkyndende udgave, hvor målgruppen er dels etablerede kristne/kirkelige klubber og organisationer og dels åndeligt søgende og nykristne.

Den forkyndende udgaves fokus er “hverdags-kristendom”, dvs. en udforskning af, hvordan Bibelens beretninger og budskaber bør påvirke de valg, en kristen og en kirke foretager.
Salem, i den forkyndende udgave, ønsker blandt andet at deltagerne lærer, at Bibelen er en troværdig “grundbog” for hverdagskristendom, uden dog at ville pådutte eller mase noget ned over hovedet på nogen: Salems historier og cases giver rig mulighed for personlig udforskning, spørgsmål, tvivl, osv.

Når en kristen menighed (eller efterskole/højskole, osv.) bruger Salem, anvendes færdiglavede kampagner, som nøje – på historiens og spilmekanismernes præmisser – gennemgår de vigtigste dele af den evangelisk-lutherske teologi, de vigtigste (cirka 200) bibelske beretninger samt cases og udfordringer, som kristne i en menighed typisk kommer ud for i løbet af livet.

OPLYSENDE UDGAVE

Salem i en udgave, der fokuser på (karakter)dannelse og (folke)oplysning, tager udgangspunkt i, at læringen sker på den danske folkeskoles præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. 

Et eksempel er den såkaldte storylinepædagogik, som ikke belærer men udfordrer (se det fremragende eksempel “Storyline i kirken”, link).

En ikke-forkyndende, ikke-belærende, karakterdannende og oplysende udgave af Salem består i, at historierne fra Bibelen præsenteres som dét de er, nemlig historier som man kan leve sig ind i. Indlevelsen foregår primært igennem identifikation med historiernes persongalleri, hvor eleverne selv definerer den person, de vælger. Dernæst sættes personen ind i en historie, fx Bibelens historie om Babelstårnet, og fokus er her ikke på hvorvidt det er imod Guds vilje at tårnet bygges – eller Guds straf at sprogene forvirres – men på samspillet mellem personerne i historien samt bygningen af tårnet, materialerne, oplevelsen af det, tankerne omkring at bygge sig op til Gud, osv.

Tilbage i byriget Salem er fokus nu på, hvordan de oplevelser, deltagerne får i “Bibellandet”, kan påvirke de valg de foretager sig i et land, som ønsker at bygge på kristendommens grundlæggende værdier.

2-årig projektplan

År 1 første halvdel

År 1 anden halvdel

År 2 første halvdel

År 2 anden halvdel