SALEM – gamificeret kirkeligt læringsunivers

Carsten Riis Jensen har mange års erfaring med at tænke undervisning og forkyndelse “ud af boksen.”

De seneste år har Carsten fokuseret på gamification, og i 2019 fik han Viborg Stifts initiativpris for et projekt, som gamificerer et års undervisning i kristendom.

I dette indslag fra TV-Avisen præsenteres, hvordan projektet bliver brugt til konfirmander:

Klik for at se videoen
Klik for større billede

SALEM kan udkomme i mange forskellige udgaver, herunder noveller og romaner (som fortæller Salems historie videre, fx i “vælg dit eget eventyr”-udgave), spilapps til mobiler og konsoller, GPS-vandringer, brætspil, lærermaterialer.

PROJEKT

Et gamificeret, kirkeligt læringsunivers, bygget op omkring en historie som “nulstiller” næsten al viden om kristendommen og lader deltagerne bevæge sig rundt i en verden, hvor de ved hjælp af Rejsekrystaller besøger Bibelens verden, og hvor de i deres byrige, Salem, møder opgaver og cases hvor de får brug for deres nyvundne viden fra Bibelen.

Jeg er blevet kontaktet af en fond, som har opfordret til, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe og inddraget relevante samarbejdspartnere.

Carsten.

Fundamentet for læringsuniverset Salem er en historie og kampagner.

I videoen nedenfor (varer 9 minutter) præsenteres den grundlæggende historie og dernæst præsenteres hvordan kampagner kan fungere i en udgave af Salem, som fx kan bruges som undervisningsplatform over flere år. I de to næste faneblade præsenteres en anderledes “kuffertudgave” af Salem samt muligheden for en oplysende (ikke-forkyndende) udgave.

Den forkyndende kampagneudgaves fokus er “hverdags-kristendom”, dvs. en udforskning af, hvordan Bibelens beretninger og budskaber bør påvirke de valg, en kristen og en kirke foretager.
Salem ønsker blandt andet at deltagerne lærer, at Bibelen er en troværdig “grundbog” for hverdagskristendom, uden dog at ville pådutte eller mase noget ned over hovedet på nogen: Salems historier og cases giver rig mulighed for personlig udforskning, spørgsmål, tvivl, osv.

Når en kristen menighed (eller efterskole/højskole, osv.) bruger Salem, anvendes færdiglavede kampagner, som nøje – på historiens og spilmekanismernes præmisser – gennemgår de vigtigste dele af den evangelisk-lutherske teologi, de vigtigste (cirka 200) bibelske beretninger samt cases og udfordringer, som kristne i en menighed typisk kommer ud for i løbet af livet.

I den første fane blev Salem beskrevet i en mulig kampagneudgave. I denne fane beskrives Salem i en mindre, mere ad-hoc men stadig engagerede og motiverende udgave. Salem i "kuffertudgave" er et eksempel på hvad der sker, når man dels tester andre spilmekanismer og dels mindsker antallet af dem. Desuden er kuffertudgaven et eksempel på, hvordan Salem kan bruges i fx skole/efterskolesammenhænge, klubsammenhænge, på weekendlejre, osv., hvor man måske ikke ønsker et længere kampagneforløb men blot enkelte cases og besøg i Bibelland.

Videoen her refererer ganske kort tilbage til Salems historie som den blev præsenteret i den første video, og giver dernæst et helt konkret eksempel på, hvordan en klub/kirke kan bruge kufferten og arbejde med byens cases. Bemærk at videoen varer 18 minutter:

Salem i en udgave, der fokuser på (karakter)dannelse og (folke)oplysning, tager udgangspunkt i, at læringen sker på den danske folkeskoles præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning.

Et eksempel er den såkaldte storylinepædagogik, som ikke belærer men udfordrer (se det fremragende eksempel “Storyline i kirken”, link).

En ikke-forkyndende, ikke-belærende, karakterdannende og oplysende udgave af Salem består i, at historierne fra Bibelen præsenteres som dét de er, nemlig historier som man kan leve sig ind i. Indlevelsen foregår primært igennem identifikation med historiernes persongalleri, hvor eleverne selv definerer den person, de vælger. Dernæst sættes personen ind i en historie, fx Bibelens historie om Babelstårnet, og fokus er her ikke på hvorvidt det er imod Guds vilje at tårnet bygges – eller Guds straf at sprogene forvirres – men på samspillet mellem personerne i historien samt bygningen af tårnet, materialerne, oplevelsen af det, tankerne omkring at bygge sig op til Gud, osv.

Tilbage i byriget Salem er fokus nu på, hvordan de oplevelser, deltagerne får i “Bibellandet”, kan påvirke de valg de foretager sig i et land, som ønsker at bygge på kristendommens grundlæggende værdier.