Tablets på talerstolen

(Artikel fra 2011)
Tilbage i 1998 skrev jeg artiklen ”Computer og internet som hjælpemiddel for teologien”.
Det var 3 år efter internettet som vi kender det var blevet ”opfundet”.
Artiklen blev trykt i Dansk Bibel-Instituts blad, ”Nemalah”, og gav eksempler på, hvordan computeren og især internettet kunne hjælpe i den teologiske forskning og i prædikenforberedelsen.

Læs mere

Prædikenkrise

Prædiken, jeg vil tale med dig! Nutidens mennesker er helt afhængige af samtalen. Her møder de op med deres liv. Her kan de meddele deres uro og usikkerhed. Men kan det lade sig gøre i den kristne prædiken? Kan prædikenen være ægte samtale? Selvfølgelig kan den det. Vi har masser af eksempler på det i NT. Spørgsmålet er snarere: Er vi villige til at løbe en risiko i samtalen for evangeliets skyld?” (Jørn Henrik Olsen).

Læs mere