Var Jesus tolerant?

Der er ingen tvivl om, at Jesus var en revolutionær person i verdenshistorien, men hvad nu hvis han ikke altid var sød og rar? Hvad hvis han ikke var tolerant og fredelig?
Når folk taler pænt om Jesus i dag, er det så fordi de taler om ham som han rent faktisk var, ifølge Bibelens tekster, eller taler de om ham som de ønsker at forestille sig ham?
Og når de taler mindre pænt om de kristne, er det så fordi de ville ønske at Jesus ikke gjorde dem så ilde til mode, eller fordi de kristne rent faktisk burde være anderledes?

Hvis du mener, at Jesus var tolerant og fredelig, så husk lige beretningen om, da han lavede en pisk og brugte den til at drive pengevekselerer ud af det jødiske tempel:
Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, sagde han: »Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!« Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: Nidkærhed for dit hus skal fortære mig” (Joh 2,13-16).

Uanset om folk er kristne eller ej, så kan ingen være uenige om at Jesus – ligesom Buddha og Muhammed – har haft enorm indflydelse på enkeltindivider og hele samfund. Det er umuligt at overse hans indflydelse på verdenshistorien, og at hans ord stadig i dag former menneskers handlinger og samfundsmæssige normer.

Herunder følger en række citater fra Jesus selv, hentet fra Bibelen. I disse citater møder vi en markant Jesus, som udtaler sig skarpt om skilsmisse, mænd og kvinder, helvede, ægteskabsbrud, osv.
De udtalelser Jesus her kommer med, er hverken bløde eller fredfyldte, og ingen vil i dag kalde dem tolerante:

1: “Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer” (Matt 7,6).

2: “Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender” (Matt 10,34-36).

3: “Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet” (Mark 9,42)

4: “Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud” (Luk 16,18)

5: “Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt” (Joh 15,6).

6: “Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte” (Matt 5,28).

7: “Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Matt 19,4-6).

8: “Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget (…) Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid” (Luk 12,49-51).

9: “Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder” (Matt 12,30).

10: “Og han sagde: »Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent” (Mark 7,20-23).

11: “Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?” (Matt 23,31-33).

12: “Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de” (Luk 13,3).

13: “Gå, og synd fra nu af ikke mere” (Joh 8,11).

Uden en klar forståelse af den kristne moral, er det ikke nemt at balancere de ovenstående ord af Jesus med mere velkendte ord som “elsk din næste som dig selv”, og Jesu befalinger om at være ydmyg, ikke søge rigdom og at huske at tage sig af enker, forældreløse, syge og fattige.

Gad vide hvad Ghandi ville have tænkt om den virkelige Jesus, hvis han havde mødt ham? Når vi læser Bibelens tekster ærligt, så er tanken om at forsøge at være ligesom Jesus langt mere kompleks og nuanceret end bare at være sød og rar.

At være ligesom Jesus svarer i hvert fald ikke til, hvad de fleste mennesker, mener det betyder.

Skriv et svar