Bible Project - danske tekster

← All Categories

Videoerne fra Bible Project med danske undertekster.

Prædikerens Bog
På 8 minutter, og med danske undertekster, gennemgås Prædikerens Bog.
Jobs Bog - visdom
Med flot animation og danske undertekster beskrives budskabet i ...
Om Bibelen 11 - NTs breve - litterær kontekst
Der er en klar sammenhæng i NTs breve. Se det forklaret med ...
Om Bibelen 10 - Jesu lignelser
Videoserien "Om Bibelen." Del 10 - om Jesu lignelser. Se også de ...
Om Bibelen 9 - Evangelierne
Videoserien "Om Bibelen" Del 9 - hvordan læse de fire evangelier? ...
Tempel
Med danske undertekster gennemgås Templet: Skaberværket var et ...
1 Korintherbrev
Med danske undertekster gennemgås indhold og struktur i Paulus' ...
Markusevangeliet
Med danske undertekster gennemgås temaer og struktur i ...

Page 3 of 10