Gammel Testamente

← Klip fra bibelfilm

Yom Kippur genopførelse
Skuespillere forestiller sig, hvordan jødernes helligdag Yom ...
Salomos dom
Beretningen fra 1 Kongebog kapitel 3, om de to kvinder, der ...
Kong Josija og lovbogen
Filmatisering af 2. Kongebog kapitel 22.
Na'aman og Elisa
Beretningen om den spedalske hærfører, som opsøger profeten ...
Ruths bog
En 13 minutters filmatisering af Ruths Bog i Det Gamle ...
Moses - påskelammet og tabernaklet
Viser den første påske, tabernaklet og den første ypperstepræst.
Josva og Jeriko
Josva sender spejderne ind i Jeriko, hvor de møder Rahab. ...
Elias og enken i Sarepta
Filmatisering af 1. Kongebog 17,8-16

Page 1 of 2