Pinse

← Kristne højtider

Kristi himmelfart
Tvivleren Thomas, missionsbefalingen og Kristi himmelfart.
Pinseprædiken
Om katedraler med huller, om moderne spiritualitet og om det ...
Pinse - helbredelsen af den lamme mand
"Sølv eller guld har jeg ikke..." Apostlenes Gerninger kapitel 3, ...
Pinse - disciplene modtager Helligånden
Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 1-13